Mapy Přisečnické údolí Přísečnické údolí patří mezi údolími v Krušných horách k nejkrásnějším. Strmé skalnaté svahy až do 200 metrů hlubokého údolí, jsou převážně zalesněna listnatými stromy.
Na jaře vyzařují břízy, olše a horské javory zářivou zeleń, která se na podzim mění v pestrou paletu barev. Pohled do Přísečnického a Rauschenbachského údolí u Steinbachu Po tisíciletí má toto údolí jednu z nejvodnatějších říček v regionu Přísečnice. Hlavní pramen se nachází poblíž "Rote Sudel" (původní název) ve vysokohorském rašeliništi mezi Kovářskou a Měděnecem na české straně regionu Krušných hor. Původně tekla Přísečnice po východním okraji svobodného hornického města Přísečnice (na míste bývalé obce je dnes přehradní nádrž Přísečnice), kam se spolu s Hamerským potokem a Požárním potokem Přísečnická přehradní nádrž vlévá dodnes. Přehrada tvoří dnes zásobárnu pitné vody pro chomutovsko. Přehradě padly za obět i obce Rusová, Dolina a Kotlina, a Mezilesí. Obce byly zatopeny při naplňování přehrady v roce 1975. U Kryštových Hamrů opouští říčka Přísečnice Českou republiku a vlévá sedo Přísečnického údolí.
Říčka je od Schmalzgrube doprovázena úzkokolejnou železnicí Jöhstadt - Wolkenstein. V roce 1892 postavená železniční úzkokolejka byla v roce 1984 odstavena. Roku 1989 byl opět zprovenzněn úsek v délce 8 kilometrů IG Přísečnická údolní dráha byla restaurována a je opět pro turistickou veřejnost v provozu. Říčka Přísečnice protéká obcemi Steinbachem, Mittel- a Niederschmiedebergem, Bodenem, a mezi Streckewalde a Wolkensteinem se vlévá do Zschopau.
Údolí bylo až do 19. století průmyslově využíváno. Nnohé továrny v údolí to dosvědčují. Až do současnosti se zachovala nepoškozená příroda, což vedlo k tomu, že velká část údolí je zařazena do síte "Příroda 2000". Tím je, jakož i dalších 100 chráněných oblastí zapsána v kraji Chemnitz do "Flora-Fauna-Habitat-směrnic", které v celé Evropě jsou chráněny - lesy, divoká zvěř a rostliny a zajistit jejich další životaschopnost.

Přísečnická údolní dráha Na březích Přísečnice se nachází v hustých porostech devětsil lékařský. V létě jsou tato místa nápadná svou sytou zelení podobné listům podbělu. Na některých místech lze najít ve stínu olší modré, přilbám se podobající květy oměje. Na prosvětlených místech vyšší křoviska v pestrých barvach a na jaře zde svítí žluté blatouchy. Později zde nacházíme řebříček,kakost lesní, orlíček, čapí nůsek.
Tyto životní prostory jsou pro vnímavé návštěvníky velice lehce přístupné nebot podél úzkokolejky - na zatím nezprovozněné části trati Jöhstadt-Wolkenstein je zprovozněna lehce přístupná 12 kilometrů dlouhá trasa jak pro pěší, tak cyklisty.
 

Některá místa na Přísečnici a poblíž údolní přehrady. Ačkoliv n?které obce na území České republiky již neexistují, jsou zde popsány aby neupadly do zapomění:

V Čechách:

Dolina (Dörnsdorf)*
Rusová (Reischdorf)*
Kotlina (Köstelwald)*
Přísečnice (Freie Bergstadt Preßnitz)*
Mezilesí (Orpus)*
Kryštofovy Hamry (Christophhammer)
Měděnec (Kupferberg)
Kovářská (Schmiedeberg)
Černý Potok (Pleil und Sorgenthal)
Vejprty (Weipert)
Loučná (Böhmisch-Wiesenthal)

V Sasku:

Jöhstadt
Schmalzgrube
Steinbach
Oberschmiedeberg
Mittelschmiedeberg
Niederschmiedeberg
Oberwiesenthal
Bärenstein
Krušných horách